Dom > Vijesti > Sadržaj

Kako OLED emitira svjetlo?

May 03, 2017

Kako ovaj sendvič slojeva stvara svjetlo?


  1. Da bi se osvijetlio OLED, jednostavno priključujemo napon (potencijalna razlika) preko anode i katode.

  2. Kad električna struja počne strujati, katoda prima elektrone iz izvora napajanja, a anoda ih gubi (ili "prima rupa", ako to radije gledate).

  3. Sada imamo situaciju u kojoj dodani elektroni čine emisijski sloj negativno napunjen (sličan sloju n-tipa u spojnoj diodi), dok vodljivi sloj postaje pozitivan naboj (sličan materijalu p-tipa).

  4. Pozitivne rupe su mnogo više pokretljive od negativnih elektrona pa se skaču preko granice od vodljivog sloja do emitivnog sloja. Kada se rupa (nedostatak elektrona) susreće s elektronom, dvije se stvari poništavaju i oslobađaju kratki pucanj energije u obliku čestice svjetlosti - fotona, drugim riječima. Taj se proces naziva rekombinacija, a zbog toga što se događa mnogo puta drugi, OLED proizvodi kontinuirano svjetlo sve dok struja teče.

Možemo napraviti OLED proizvoditi obojenu svjetlost dodavanjem filtra u boji u naš plasticni sendvič odmah ispod stakla ili plastičnog gornjeg ili donjeg sloja. Ako stavimo tisuće crvenih, zelenih i plavih OLED-ova uz jedno drugo i samostalno ih isključujete, oni rade poput piksela na konvencionalnom LCD zaslonu kako bismo mogli proizvesti složene slike visoke razlučivosti u boji.