info@panadisplay.com
Kako OLED emitira svjetlo?

Kako OLED emitira svjetlo?

May 03, 2017

Kako ovaj sendvič slojeva stvara svjetlo?


  1. Da bi se osvijetlio OLED, jednostavno priključujemo napon (potencijalna razlika) preko anode i katode.

  2. Kad električna struja počne strujati, katoda prima elektrone iz izvora napajanja, a anoda ih gubi (ili "prima rupa", ako to radije gledate).

  3. Sada imamo situaciju u kojoj dodani elektroni čine emisijski sloj negativno napunjen (sličan sloju n-tipa u spojnoj diodi), dok vodljivi sloj postaje pozitivan naboj (sličan materijalu p-tipa).

  4. Pozitivne rupe su mnogo više pokretljive od negativnih elektrona pa se skaču preko granice od vodljivog sloja do emitivnog sloja. Kada se rupa (nedostatak elektrona) susreće s elektronom, dvije se stvari poništavaju i oslobađaju kratki pucanj energije u obliku čestice svjetlosti - fotona, drugim riječima. Taj se proces naziva rekombinacija, a zbog toga što se događa mnogo puta drugi, OLED proizvodi kontinuirano svjetlo sve dok struja teče.

Možemo napraviti OLED proizvoditi obojenu svjetlost dodavanjem filtra u boji u naš plasticni sendvič odmah ispod stakla ili plastičnog gornjeg ili donjeg sloja. Ako stavimo tisuće crvenih, zelenih i plavih OLED-ova uz jedno drugo i samostalno ih isključujete, oni rade poput piksela na konvencionalnom LCD zaslonu kako bismo mogli proizvesti složene slike visoke razlučivosti u boji.