info@panadisplay.com
FTDI Izvor FT_CoPro_Cmds.c

FTDI Izvor FT_CoPro_Cmds.c

May 08, 2019

#include "FT_Platform.h"


ft_void_t Ft_Gpu_Copro_SendCmd (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, Ctrl);

#završi ako


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_Transfer32 (phost, Ctrl);

#drugo

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, Ctrl);

#završi ako

#završi ako

}


statični ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, const ft_char8_t * s)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

Ft_App_WrCoStr_Buffer (phost, s);

#završi ako


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_TransferString (phost, s);

#drugo

ft_uint16_t duljina = 0;

length = strlen (s) + 1; // zadnji za null završetak

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost (ft_uint8_t *) s, duljina);

#završi ako

#završi ako

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, broj ft_uint16_t)

{

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_CheckCmdBuffer (phost, broj);

Ft_Gpu_Hal_StartCmdTransfer (phost, FT_GPU_WRITE, broj);

#završi ako

#završi ako

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, broj ft_uint16_t)

{

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_EndTransfer (phost);

Ft_Gpu_Hal_Updatecmdfifo (phost, broj);

#završi ako

#završi ako

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Text (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t font, ft_uint16_t opcije, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (fost, FT_CMD_SIZE * 3 + strlen (i) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TEXT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcije < 16)="" |="" (font="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (fost, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (fost, (FT_CMD_SIZE * 3 + strlen (i) + 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Number (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, font ft_int16_t, ft_uint16_t opcije, ft_int32_t n)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_NUMBER);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcije < 16)="" |="" (font="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, n);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_LoadIdentity (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_LOADIDENTITY);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE 1 x));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Toggle (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t font, ft_uint16_t opcije, ft_uint16_t stanje, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (fost, FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (i) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TOGGLE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) font < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) stanje < 16)="" |="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (fost, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (fost, (FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (i) + 1));

}


/ * Rukovanje pogreškama za val nije učinjeno, tako da je bolje uvijek koristiti raspon od 65535 kako bi se igla povukla unutar područja prikaza * /

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Gauge (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t r, ft_uint16_t opcije, ft_uint16_t major, ft_uint16_t minor, ft_uint16_t val, ft_uint16_t raspon)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_GAUGE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcije < 16)="" |="" (r="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) minor < 16)="" |="" (major="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) raspon < 16)="" |="" (val="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_RegRead (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, rezultat ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE x 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_REGREAD);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, 0);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE x 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GetProps (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t w, ft_uint32_t h)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GETPROPS);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, w);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, h);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Memcpy (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t dest, ft_uint32_t src, ft_uint32_t broj)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_MEMCPY);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, dest);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, src);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Spinner (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, stil ft_uint16_t, skala ft_uint16_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE x 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_SPINNER);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) skala < 16)="" |="" (style="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE x 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t c)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_BGCOLOR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, c);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Swap (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SWAP);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE 1 x));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Inflate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_INFLATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Translate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t tx, ft_int32_t ty)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE x 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TRANSLATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ty);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE x 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Stop (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_STOP);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE 1 x));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Slider (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_uint16_t opcije, ft_uint16_t val, ft_uint16_t raspon)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SLIDER);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) val < 16)="" |="" (options="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, raspon);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_TouchTransform (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t x0, ft_int32_t Y0, ft_int32_t x1, y1 ft_int32_t, ft_int32_t x2, ft_int32_t y2, ft_int32_t tx0, ft_int32_t ty0, ft_int32_t TX1, ft_int32_t ty1, ft_int32_t Tx2 ft_int32_t ty2, ft_uint16_t rezultat)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 6 * 2 * 2 + FT_CMD_SIZE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_TOUCH_TRANSFORM);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ty1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ty2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, rezultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Interrupt (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ms)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_INTERRUPT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ms);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_FgColor (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t c)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_FGCOLOR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, c);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Rotate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t a)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_ROTATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, a);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Button (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_int16_t font, ft_uint16_t opcije, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (fost, FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (i) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_BUTTON);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcije < 16)="" |="" (font="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (fost, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (fost, (FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (i) + 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemWrite (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE x 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMWRITE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE x 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Scrollbar (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_uint16_t opcije, ft_uint16_t val, ft_uint16_t veličina, ft_uint16_t raspon)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SCROLLBAR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) val < 16)="" |="" (options="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) raspon < 16)="" |="" (size="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GetMatrix (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t, ft_int32_t b, ft_int32_t c, ft_int32_t d, ft_int32_t e, ft_int32_t f)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 7);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GETMATRIX);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, a);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, b);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, c);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, d);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, e);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, f);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 7));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Sketch (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_uint16_t w, ft_uint16_t h, ft_uint32_t ptr, ft_uint16_t format)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SKETCH);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, format);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_CSketch (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_uint16_t w, ft_uint16_t h, ft_uint32_t ptr, ft_uint16_t format, ft_uint16_t freq)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_CSKETCH);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) freq < 16)="" |="" (format="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemSet (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, vrijednost ft_uint32_t, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMSET);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, vrijednost);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GradColor (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t c)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_GRADCOLOR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, c);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_BitmapTransform (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t x0, ft_int32_t Y0, ft_int32_t x1, y1 ft_int32_t, ft_int32_t x2, ft_int32_t y2, ft_int32_t tx0, ft_int32_t ty0, ft_int32_t TX1, ft_int32_t ty1, ft_int32_t Tx2 ft_int32_t ty2, ft_uint16_t rezultat)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 6 * 2 * 2 + FT_CMD_SIZE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_BITMAP_TRANSFORM);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ty1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ty2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, rezultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Calibrate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, rezultat ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_CALIBRATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, rezultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 2));

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_SetFont (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t font, ft_uint32_t ptr)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE x 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_SETFONT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, font);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE x 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Logo (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_LOGO);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Append (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE x 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_APPEND);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE x 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemZero (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE x 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_MEMZERO);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE x 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Scale (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t sx, ft_int32_t sy)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE x 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_SCALE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, sx);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, sy);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE x 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Clock (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t r, ft_uint16_t opcije, ft_uint16_t h, ft_uint16_t m, ft_uint16_t s, ft_uint16_t ms)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_CLOCK);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcije < 16)="" |="" (r="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) m < 16)="" |="" (h="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) ms < 16)="" |="" (s="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Gradient (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x0, ft_int16_t y0, ft_uint32_t rgb0, ft_int16_t x1, ft_int16_t y1, ft_uint32_t rgb1)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GRADIENT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y0 < 16)="" |="" (x0="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, rgb0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y1 < 16)="" |="" (x1="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, rgb1);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_SetMatrix (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SETMATRIX);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE 1 x));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Track (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_int16_t oznaka)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TRACK);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, oznaka);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GetPtr (rezultat Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GETPTR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, rezultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Progress (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_uint16_t opcije, ft_uint16_t val, ft_uint16_t raspon)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_PROGRESS);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) val < 16)="" |="" (options="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, raspon);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_ColdStart (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_COLDSTART);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE 1 x));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Keys (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_int16_t font, ft_uint16_t opcije, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (fost, FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (i) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_KEYS);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcije < 16)="" |="" (font="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (fost, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (fost, (FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (i) + 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Dial (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t r, ft_uint16_t opcije, ft_uint16_t val)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_DIAL);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcije < 16)="" |="" (r="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, val);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_LoadImage (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t opcije)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE x 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_LOADIMAGE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, opcije);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE x 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_DLSTART);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE 1 x));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Snapshot (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_SNAPSHOT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_ScreenSaver (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, CMD_SCREENSAVER);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE 1 x));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemCrc (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num, rezultat ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMCRC);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (fost, rezultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost (FT_CMD_SIZE * 4));

}/ * Ništa izvan ovog * /