info@panadisplay.com
Konačna izvediva, Korisnički projekt je potrebno specificirati put i ime knjižnice emulatora FT800.

Konačna izvediva, Korisnički projekt je potrebno specificirati put i ime knjižnice emulatora FT800.

Apr 26, 2019

3.4 Izrada i pokretanje

Nakon prijenosa aplikacije na FT800 emulator u skladu s gore navedenim uputama, u svrhu

Izgraditi konačni izvršnu, korisnički projekt je potrebno odrediti put i ime FT800

knjižnica emulatora.

Za izgradnju izdanja navedite FT800 knjižnicu emulatora pod nazivom “FT800Emu.lib”.

Za debug build, molimo navedite FT800 knjižnicu emulatora pod nazivom “FT800Emud.lib”.

Napominjemo da je Microsoft Visual Studio 2012 Express verzija obavezna za povezivanje s emulatorom

i izgradite svoju aplikaciju.

Slika ispod prikazuje sliku zaslona o pokretanju aplikacije za logotip FT800 na vrhu

FT800 emulator.

image

image