info@panadisplay.com
Svaki primjer za EVE Obitelj ima izvorni kod Zip datoteka Podrška raznih platformi

Svaki primjer za EVE Obitelj ima izvorni kod Zip datoteka Podrška raznih platformi

Apr 26, 2019

1. Uvod

Ova napomena o primjeni namijenjena je kao suputnik primjerima za FT8xx seriju uređaja.

Svaki primjer za EVE obitelj ima zip datoteku izvornog koda koja podržava razne platforme:

 Microsoft Visual Studio

 FT900

 MSVC emulator

 Arduino

Svaki primjer također ima popratnu bilješku o primjeni koja opisuje rad sustava

uzorak koda.

Ovaj dokument pruža dodatne informacije o platformama koje se koriste za pokretanje uzorka koda i

na kojima su platforme i EVE uređaji kompatibilni sa svakim od uzoraka.

1.1 Pregled

Ovaj vodič pokriva sljedeće teme:

 Matrica koja prikazuje kompatibilnost svakog uzorka s različitim EVE uređajima i platformama

 Primjer kako učitati i pokrenuti demo na svakoj platformi

 Označavanje dijelova platforme.h koji se mogu koristiti za odabir ispravnih kodnih opcija

za ciljnu platformu

1.2 Opseg

Ovaj dokument namijenjen je za uporabu u suradnji s projektom izvornog koda i

bilješke o primjeni specifične za uzorak programa. Za ilustraciju koristi primjer gradijenta, ali

ne pokriva specifične grafičke aspekte prikazane u svakom primjeru.