info@panadisplay.com
Prikaz popisa naredbi

Prikaz popisa naredbi

Apr 26, 2019

4 Prikaz popisa naredbi

Grafički pogon FT800 uzima upute iz memorije popisa prikaza RAM_DL

oblik naredbi. Svaka naredba je duga 4 bajta i jedan popis s prikazom može se popuniti

do 2048 naredbi jer je veličina RAM_DL 8K bajtova. Grafički pogon

FT800 obavlja odgovarajuće operacije u skladu s definicijom naredbi.

4.1 Grafika Stanje

Stanje grafike koje kontrolira crtanje pohranjeno je u grafičkom kontekstu. Pojedinac

komadi stanja mogu se promijeniti odgovarajućim naredbama popisa prikaza (npr

COLOR_RGB) i cijelo se stanje može spremiti i obnoviti pomoću značajke SAVE_CONTEXT

i naredbe RESTORE_CONTEXT.

Imajte na umu da je stanje crtanja u bitmapi posebno: Iako je bitmap ručka dio

Grafički kontekst, parametri za svaku ručicu bitmapa nisu dio grafike

kontekst. SAVE_CONTEXT i

RESTORE_CONTEXT. Ti se parametri mijenjaju pomoću BITMAP_SOURCE,

Naredbe BITMAP_LAYOUT i BITMAP_SIZE. Kada se ti parametri postave, oni

može se koristiti na bilo kojem popisu prikaza dok se ne promijene.

SAVE_CONTEXT i RESTORE_CONTEXT sastoje se od stog od 4 razine pored

trenutni grafički kontekst. Tablica u nastavku prikazuje različite parametre u

grafički kontekst.

Tablica 3 Grafički kontekst

image

image