info@panadisplay.com
Kodiranje naredbi

Kodiranje naredbi

Apr 26, 2019

4.2 Kodiranje naredbi

Svaka naredba popisa prikaza ima 32-bitno kodiranje. Najznačajniji dijelovi koda

odredite naredbu. Parametri naredbi (ako postoje) su najmanje prisutni

značajni bitovi. Svi bitovi označeni kao rezervirani moraju biti nula.

Navedeni su grafički primitivi koje podržava FT800 i njihove vrijednosti

ispod

Tablica 4 FT800 Popis primitaka grafike

image

Navedeni su različiti bitmapni formati koje podržava FT800 i njihove odgovarajuće vrijednosti

ispod

image

4.3 Skupine naredbi

4.3.1 Postavljanje stanja grafike

ALPHA_FUNC postavite alfa test funkciju

BITMAP_HANDLE postavlja ručicu bitmapa

BITMAP_LAYOUT postavlja format memorije izvorne bitmape i raspored za

trenutna ručka

BITMAP_SIZE postavi crtanje slika bitmape za trenutnu ručku

BITMAP_SOURCE postavlja izvornu adresu za bitmap grafike

BITMAP_TRANSFORM_A-F postavlja komponente matrice bitmap transformacije

BLEND_FUNC postavite aritmetiku piksela

CELL postavite broj ćelije bitmapa za naredbu VERTEX2F

CLEAR brisanje međuspremnika na unaprijed postavljene vrijednosti

CLEAR_COLOR_A postavi jasnu vrijednost za alfa kanal

CLEAR_COLOR_RGB postavite jasne vrijednosti za crvene, zelene i plave kanale

CLEAR_STENCIL postavi jasnu vrijednost za međuspremnik matrice

CLEAR_TAG postavi jasnu vrijednost za spremnik oznaka

COLOR_A postavlja trenutnu alfa boju

COLOR_MASK omogućite ili onemogućite pisanje komponenti boja

COLOR_RGB postavlja trenutnu crvenu, zelenu i plavu boju

LINE_WIDTH postavlja širinu linije

POINT_SIZE zadana veličina točke

RESTORE_CONTEXT vraća trenutni grafički kontekst iz skupa konteksta

SAVE_CONTEXT gura trenutni grafički kontekst u kontekstni stog

SCISSOR_SIZE postavlja veličinu pravokutnika škarastog isječka

SCISSOR_XY postavi gornji lijevi kut pravokutnika škarastog isječka

STENCIL_FUNC postavi funkciju i referentnu vrijednost za testiranje matrice

STENCIL_MASK kontrolira pisanje pojedinačnih bitova u matrici

STENCIL_OP postavi radnje za testiranje matrice

TAG postavlja trenutnu vrijednost oznake

TAG_MASK kontrolira pisanje međuspremnika oznaka


4.3.2 Radnje crtanja

BEGIN započinje crtanje primitivne grafike

END završava crtanje primitivne grafike

VERTEX2F daje vrh s djelomičnim koordinatama

VERTEX2II dostavlja vrh s pozitivnim cjelobrojnim koordinatama


4.3.3 Kontrola izvršavanja

JUMP izvršava naredbe na drugom mjestu u popisu prikaza

MACRO izvršava jednu naredbu iz registra makroa

CALL izvršite niz naredbi na drugom mjestu u

prikazati popis

RETURN se vraća iz prethodne CALL naredbe

DISPLAY završava popis prikaza


image

image

image