info@panadisplay.com
CMD_STOP - Zaustavi bilo koji od Spinner, Screensaver ili Skica

CMD_STOP - Zaustavi bilo koji od Spinner, Screensaver ili Skica

Apr 27, 2019

Ova naredba je obavijestiti ko-procesorski motor za zaustavljanje periodičnog rada,

koji se pokreću s CMD_SKETCH, CMD_SPINNER ili CMD_SCREENSAVER.

Prototip C

void cmd_stop ();

image

parametri

nijedan

Opis

Za CMD_SPINNER i CMD_SCREENSAVER, REG_MACRO_0 i REG_MACRO_1

biti zaustavljeno ažuriranje.

Za CMD_SKETCH ili CMD_CSKETCH, bitmap podaci u RAM_G bit će zaustavljeni

ažuriranje.

Primjeri

Pogledajte CMD_SKETCH, CMD_CSKETCH, CMD_SPINNER, CMD_SCREENSAVER