info@panadisplay.com
CMD_SETFONT - Postavite prilagođeni font

CMD_SETFONT - Postavite prilagođeni font

Apr 27, 2019

CMD_SETFONT se koristi za registriranje jednog prilagođenog bitmap fonta u FT800 koprocesorski motor. Nakon registracije, FT800 procesorski motor može koristiti

bitmap font s komandom koprocesora.

Pojedinosti o postavljanju prilagođenog fonta potražite u ROM i RAM fontovima.

Prototip C

void cmd_setfont (font uint32_t,

uint32_t ptr);

image

parametri

krstionica

Ručkica bitmapa je od 0 do 14. Bitmap ručica 15 može se koristiti uvjetno.

Molimo pogledajte 4.6

PTR

Adresa bloka metričkih podataka u RAM-u. Potrebno je poravnati 4 bajta.

Primjeri

Uz odgovarajući blok metrički font učitan u RAM-u na adresu 1000, da ga postavite za korištenje

s objektima kao fontom 7:

image