info@panadisplay.com
CMD_MEMSET - ispunite memoriju pomoću vrijednosti bajta

CMD_MEMSET - ispunite memoriju pomoću vrijednosti bajta

Apr 27, 2019

Prototip C

void cmd_memset (uint32_t ptr,

vrijednost uint32_t,

uint32_t num);

parametri

PTR

Početna adresa memorijskog bloka

vrijednost

Vrijednost koju treba zapisati u memoriju

num

Broj bajtova u memorijskom bloku

Završetak ove funkcije otkriva se kada je vrijednost REG_CMD_READ

jednaka je REG_CMD_WRITE.

image

Primjeri

Za pisanje 0xff prvog 1K glavne memorije:

cmd_memset (0, 0xff, 1024);