info@panadisplay.com
CMD-MEMCPY - Kopiraj blok memorije

CMD-MEMCPY - Kopiraj blok memorije

Apr 27, 2019

Prototip C

void cmd_memcpy (uint32_t,

uint32_t src,

uint32_t num);

parametri

odred

adresa odredišnog memorijskog bloka

src

adresa izvornog memorijskog bloka

num

broj bajtova za kopiranje

Završetak ove funkcije otkriva se kada je vrijednost REG_CMD_READ

jednaka je REG_CMD_WRITE.

image

Primjeri

Za kopiranje 1K bajta memorije od 0 do 0x8000:

cmd_memcpy (0x8000, 0, 1024);