info@panadisplay.com
CMD_LOGO - Igrajte animaciju FTDI logotipa

CMD_LOGO - Igrajte animaciju FTDI logotipa

Apr 27, 2019

image

Naredba logotipa uzrokuje da procesor procesora reproducira kratku animaciju

FTDI logotip. Tijekom reprodukcije logotipa MCU ne smije pristupati FT800 resursima. Nakon

Prošlo je 2,5 sekunde, mehanizam ko-procesora piše nulu u REG_CMD_READ i

REG_CMD_WRITE i počinje čekati naredbe. Nakon dovršetka ove naredbe,

MCU će napisati sljedeću naredbu na početnu adresu RAM_CMD.

Prototip C

void cmd_logo ();

image