info@panadisplay.com
CMD_GRADIENT - Crtanje ravnog kolorita

CMD_GRADIENT - Crtanje ravnog kolorita

Apr 27, 2019

image

Prototip C

nevažeći cmd_gradient (int16_t x0,

int16_t y0,

uint32_t rgb0,

int16_t x1,

int16_t y1,

uint32_t rgb1);

parametri

x0

x-koordinata točke 0, u pikselima

y0

y-koordinata točke 0, u pikselima

rgb0

Boja točke 0, kao 24-bitni RGB broj. R je najznačajniji8 bitova, B je

najmanje. Tako je 0xff0000 svijetlo crvena.

x1

x-koordinata točke 1, u pikselima

Y1

y-koordinata točke 1, u pikselima

rgb1

Boja točke 1

Opis

Sve vrijednosti koraka boje izračunavaju se na temelju glatke krivulje iz koje je interpolirana

parametar RGB0 do RGB1. Jednadžba glatke krivulje je neovisno

izračunata za sve tri boje i korištena jednadžba je R0 + t * (R1 - R0), gdje je t

interpolirana između 0 i 1. Gradijent mora biti korišten sa Scissor funkcijom za dobivanje

željeni prikaz nagiba.

image

image

image

image