info@panadisplay.com
CMD_GETPTR - Dobijte krajnju adresu memorije napuhanih podataka

CMD_GETPTR - Dobijte krajnju adresu memorije napuhanih podataka

Apr 27, 2019

Prototip C

void cmd_getptr (rezultat uint32_t

);

parametri

proizlaziti

Završna adresa dekomprimiranih podataka koju je izradio CMD_INFLATE.

Početna adresa dekomprimiranih podataka kako je specificirana u CMD_INFLATE,

dok se krajnja adresa dekomprimiranih podataka može dohvatiti ovom naredbom.

To je jedan izlazni parametar i može se prenijeti kao bilo koja vrijednost s CMD_GETPTR na

RAM_CMD.

image

image