info@panadisplay.com
CMD_GETMATRIX - dohvaća trenutne koeficijente matrice

CMD_GETMATRIX - dohvaća trenutne koeficijente matrice

Apr 27, 2019

Dohvatiti trenutnu matricu u kontekstu mehanizma ko-procesora. Molim

Primijetite da se matrica u kontekstu mehanizma ko-procesora neće primjenjivati na

bitmap transformacije dok se ne proslijedi grafičkom motoru

CMD_SETMATRIX.

Prototip C

void cmd_getmatrix (int32_t,

int32_t b,

int32_t c,

int32_t d,

int32_t e,

int32_t f);

parametri

izlazni parametar; napisan s koeficijentom matrice a. Pogledajte parametar a od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_A za oblikovanje.

b

izlazni parametar; napisan s koeficijentom matrice b. Pogledajte parametar b od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_B za oblikovanje.

c

izlazni parametar; napisan s koeficijentom matrice c. Pogledajte parametar c od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_C za oblikovanje.

d

izlazni parametar; napisan s matričnim koeficijentom d. Pogledajte parametar d od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_D za oblikovanje.

e

izlazni parametar; napisan s matričnim koeficijentom e. Pogledajte parametar e od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_E za oblikovanje.

f

izlazni parametar; napisan s matričnim koeficijentom f. Pogledajte parametar f

naredbu BITMAP_TRANSFORM_F za oblikovanje.

image

image