info@panadisplay.com
CMD_CALIBRATE - Izvršite rutinu kalibracije dodirnog zaslona

CMD_CALIBRATE - Izvršite rutinu kalibracije dodirnog zaslona

Apr 27, 2019

Postupak kalibracije sakuplja tri dodira na dodirnom zaslonu, a zatim izračunava

i učitava odgovarajuću matricu u REG_TOUCH_TRANSFORM_A-F. Da biste ga koristili, napravite

prikazati popis, a zatim koristiti CMD_CALIBRATE. Motor ko-procesora prekriva dodir

ciljeve na trenutnom popisu prikaza, prikuplja ulaz za kalibraciju i ažuriranja

REG_TOUCH_TRANSFORM_A-F.

Prototip C

void cmd_calibrate (rezultat uint32_t);

parametri

proizlaziti

izlazni parametar; napisan s 0 pri neuspjehu kalibracije.

Završetak ove funkcije otkriva se kada je vrijednost REG_CMD_READ jednaka

na REG_CMD_WRITE.

image