info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) Napredni EVE Opis funkcionalnosti Prekidi

Bridgetek BT81X (815/6) Napredni EVE Opis funkcionalnosti Prekidi

May 09, 2019

PIN prekidnog izlaza omogućen je pomoću REG_INT_EN. Kada je REG_INT_EN 0, INT_N je trostupanjsko (povučeno na
visok vanjski pull-up otpornik). Kada je REG_INT_EN jednak 1, INT_N se pokreće nisko kada se prekine
zastave u REG_INT_FLAGS su visoke, nakon maskiranja s REG_INT_MASK. Pisanje '1' u bilo kojem dijelu
REG_INT_MASK omogućit će odgovarajući prekid. Svaki bit u REG_INT_FLAGS postavljen je s a
odgovarajući izvor prekida. REG_INT_FLAGS može se čitati od strane hosta u bilo kojem trenutku i čisti se kada
čitati.
INT_N pin je izlaz otvorenog odvoda (OD) prema zadanim postavkama. Može se konfigurirati za push-pull izlaz putem registra
REG_GPIOX.
image