info@panadisplay.com
Napredna EVE grafika motora AC karakteristike BT81X (815/6)

Napredna EVE grafika motora AC karakteristike BT81X (815/6)

May 09, 2019

6.4.1 Sat i resetiranje sustava
image

image

6.4.2 Vrijeme SPI sučelja

image

image

image

6.4.3 Vremensko usklađivanje sučelja RGB

image

image