Dom > Izložba > Sadržaj

Sustav na čipu (SoCs) Ciljevi optimizacije

Mar 08, 2019

Sustavi na čipu moraju optimizirati potrošnju energije, područje na umrijeti, komunikaciju, pozicioniranje za mjesto između modularnih jedinica i druge čimbenike. Optimizacija je nužno cilj dizajna sustava na čipu. Ako optimizacija nije bila potrebna, inženjeri bi koristili arhitekturu modula s više čipova bez uračunavanja iskorištenosti područja, potrošnje energije ili performansi sustava u istoj mjeri.


Slijede zajednički ciljevi optimizacije za sustave na čipu, s objašnjenjima svakog od njih. Općenito, optimiziranje bilo koje od ovih veličina može biti težak kombinatorni optimizacijski problem i može biti prilično lako NP-teško. Stoga se često zahtijevaju sofisticirani algoritmi optimizacije i može biti praktično koristiti aproksimacijske algoritme ili heuristike u nekim slučajevima. Osim toga, većina SoC dizajna sadrži više varijabli za optimizaciju istovremeno, tako da Pareto učinkovita rješenja traže u SoC dizajnu. Često se ciljevi optimizacije nekih količina izravno razlikuju, što dodatno povećava složenost u optimizaciji dizajna sustava na čipu i uvođenju kompromisa u dizajnu sustava.


Za širu pokrivenost kompromisima i analizom zahtjeva, pogledajte inženjering zahtjeva.