info@panadisplay.com
Shematski dijagram signalnog pogona

Shematski dijagram signalnog pogona

Oct 13, 2017

image.png


TFT

QQ截图20171013092653.png

TFT = MOS cijev se može smatrati prekidačem

image.png

Kontrola piksela

Isti red horizontalnih TFT vrata je povezan zajedno, jedan red, jedan red, koliko redaka, postoji mnogo upravljačkih linija, nazvan GATE kraj.

GATE mod: otvorite liniju, otvorite samo jednu liniju odjednom.

Isti stup od uzdužnog TFT odvoda (DATA) povezan je zajedno, linija, linija, koliko stupaca postoji mnogo linija podataka (signala), nazvan SOURCE kraj. Izvori SOURCE djeluju na svojim stupcima. Svaki TFT izvor pola spojen na pikselnu elektrodu (signalna elektroda), druga elektroda svih piksela, čak i zajedno, nazvane zajedničkom elektrodom COM, radi na unutrašnjosti stakla, zbog kapaciteta koju stvara pikselna elektroda mali, tako da se naboj može pohraniti u malim, ne može nadvladati jer električno polje uzrokovano gubitkom kapacitivnog curenja, čime utječe na vrijeme skladištenja sadržaja slike, tako da dizajn, dodajući spremišni kondenzator i pikselnu elektrodu paralelno.