info@panadisplay.com
Operacijski sustav u stvarnom vremenu Dizajn filozofije

Operacijski sustav u stvarnom vremenu Dizajn filozofije

Mar 08, 2019

Najčešći su dizajni


Event-driven - prebacuje zadatke samo kada je potrebno servisirati viši prioritet; naziva se prioritet prioriteta ili prioritetno zakazivanje.

Dijeljenje vremena - prebacuje zadatke na redovite prekide i na događaje; zvani krug.

Dijelovi vremena dijele zadatke češće nego što je strogo potrebno, ali daju glatku višezadaćnost, dajući iluziju da proces ili korisnik isključivo koriste stroj.


Rani dizajn CPU-a zahtijevao je mnogo ciklusa za prebacivanje zadataka tijekom kojih CPU nije mogao učiniti ništa drugo korisno. Na primjer, s procesorom od 20 MHz 68000 (tipičnim za kasne 1980-ih), vremena prebacivanja zadataka su otprilike 20 mikrosekundi. (Nasuprot tome, ARM CPU od 100 MHz (od 2008.) mijenja se za manje od 3 mikrosekunde.) [4] [5] Zbog toga su rani OS-ovi pokušali smanjiti gubitak CPU vremena izbjegavajući nepotrebno prebacivanje zadataka.