info@panadisplay.com
Fotonički optimizirani ugrađeni mikroprocesori

Fotonički optimizirani ugrađeni mikroprocesori

Mar 08, 2019


Fotonički optimizirani ugrađeni mikroprocesori (POEM) je program DARPA. Trebalo bi pokazati fotonske tehnologije koje se mogu integrirati u ugrađene mikroprocesore i omogućiti energetski učinkovite komunikacije velikog kapaciteta između mikroprocesora i DRAM-a. Za realizaciju POEM tehnologije CMOS i DRAM kompatibilne fotonske veze trebale bi raditi s visokim brzinama bitova s vrlo malom disipacijom snage.


Aktualna istraživanja

Trenutno se istražuje u ovom području na Sveučilištu Colorado, Sveučilištu Berkley i laboratoriju za nanofotonske sustave (ultra-učinkovit CMOS-kompatibilni dizajn rešetke).