info@panadisplay.com
Microbotics

Microbotics

Mar 11, 2019

Mikrobotika (ili mikrorobotika) je polje minijaturne robotike, osobito mobilnih robota s karakterističnim dimenzijama manjim od 1 mm. Pojam se također može koristiti za robote koji su sposobni rukovati komponentama veličine mikrometra.