info@panadisplay.com
Mentorska grafika

Mentorska grafika

Mar 14, 2019

Mentor, Siemens Business, je američka multinacionalna korporacija za elektrotehniku i elektroniku koja se temelji na elektronskoj automatizaciji dizajna (EDA).


Tvrtka je osnovana 1981. i prodana Siemensu 2017. godine.