info@panadisplay.com
mehanizmi

mehanizmi

Jun 20, 2018

• Kada se Ni film nanosi na Si i žari,

reakcije među reakcijama su slijed: Ni2Si
NiSiNiSi2.
Formiranje silikata nastavlja se uzastopno,
ne istovremeno, što znači da
metal / silicij dovodi do sukcesivnog
formiranje silicida, gledajući iz. \ t
bogat metalom da bi završio na siliciju bogatoj silicijem.

image.png

image.png

image.png

image.png