info@panadisplay.com
Polje za vrata s programabilnim poljem

Polje za vrata s programabilnim poljem

Mar 11, 2019

Polje s programabilnim vratima (FPGA) je integrirani krug dizajniran da ga konfigurira kupac ili dizajner nakon proizvodnje - otuda i pojam "programabilan za polje". FPGA konfiguracija je općenito određena korištenjem jezika opisa hardvera (HDL), sličnog onom koji se koristi za integrirani krug specifičan za aplikaciju (ASIC). Dijagrami krugova prethodno su se koristili za određivanje konfiguracije, ali to je sve rjeđe zbog pojave alata za automatizaciju elektroničkog dizajna.


Spartanski FPGA iz Xilinxa

FPGA sadrže niz programabilnih logičkih blokova i hijerarhiju rekonfigurabilnih interkonekata koji omogućuju da se blokovi "ožičuju zajedno", kao i mnoga logička vrata koja mogu biti međusobno ožičena u različitim konfiguracijama. Logički blokovi mogu biti konfigurirani za obavljanje složenih kombinacijskih funkcija, ili jednostavno jednostavnih logičkih vrata kao što su AND i XOR. U većini FPGA, logički blokovi također uključuju memorijske elemente, koji mogu biti jednostavni flip-flops ili potpuniji blokovi memorije. Mnoga FPGA mogu se reprogramirati kako bi se implementirale različite logičke funkcije, što omogućuje fleksibilno računalstvo koje se može rekonfigurirati u računalnom softveru.