info@panadisplay.com
Ugrađeni softver Operativni sustavi

Ugrađeni softver Operativni sustavi

Mar 11, 2019

Za razliku od standardnih računala koja općenito koriste operacijske sustave kao što su OS X, Windows ili GNU / Linux, ugrađeni softver ne može koristiti operativni sustav ili se može koristiti širok izbor operativnih sustava, obično u stvarnom vremenu operacijski sustav. To se odvija od malih operacija za jednu osobu koje se sastoje od run loop-a i timera, do LynxOS-a, VxWorks-a, BeRTOS-a, ThreadX-a, Windows CE-a ili Linux-a (s patched kernelom). Ostali uključuju OpenWrt, PikeOS, eCos, Fusion RTOS, Nucleus RTOS, RTEMS, INTEGRITY, UC / OS, QNX, FreeBSD i OSE. Kôd se obično piše u C ili C ++, ali različiti programski jezici na visokoj razini, kao što su Python i JavaScript, sada se također zajednički koriste za ciljane mikrokontrolere i ugrađene sustave. Ada se koristi u nekim vojnim i zrakoplovnim projektima.