info@panadisplay.com
Vrste elektroničke upravljačke jedinice

Vrste elektroničke upravljačke jedinice

Mar 11, 2019

Jedinica za upravljanje vratima (DCU)

Upravljačka jedinica motora (ECU) - ne smije se brkati s elektroničkom kontrolnom jedinicom, generičkim nazivom za sve te uređaje

Kontrolna jedinica za električni pogon (PSCU) - u pravilu će biti integrirana u EPS napajanje.

Sučelje čovjek-stroj (HMI)

Upravljački modul pogonskog sklopa (PCM): Ponekad se funkcije upravljačke jedinice motora i upravljačke jedinice prijenosa (TCU) kombiniraju u jednu jedinicu koja se naziva upravljački modul pogonskog sklopa.

Upravljačka jedinica sjedala

Jedinica za kontrolu brzine (SCU)

Telematska upravljačka jedinica (TCU)

Upravljačka jedinica mjenjača (TCU)

Upravljački modul kočnice (BCM; ABS ili ESC)

Sustav upravljanja baterijom (BMS)