info@panadisplay.com
Elektronska upravljačka jedinica Projektiranje i razvoj

Elektronska upravljačka jedinica Projektiranje i razvoj

Mar 11, 2019


Razvoj ECU-a uključuje i hardver i softver koji su potrebni za obavljanje funkcija koje se očekuju od tog modula. Automobilski ECU-i se razvijaju prema V-modelu. U posljednje vrijeme trend je da se posveti značajna količina vremena i napora za razvoj sigurnih modula slijedeći standarde poput ISO 26262. [3] Rijetko je da se modul u potpunosti razvije od nule. Dizajn je općenito iterativan i poboljšanja su učinjena i na hardveru i na softveru. Razvoj većine ECU-a provode Tier 1 dobavljači na temelju specifikacija koje je dao OEM.