info@panadisplay.com
Elektronska upravljačka jedinica

Elektronska upravljačka jedinica

Mar 11, 2019

Elektronska kontrolna jedinica (ECU) je svaki ugrađeni sustav u automobilskoj elektroniki koji kontrolira jedan ili više električnih sustava ili podsustava u vozilu.


Tipovi ECU-a uključuju upravljački modul motora (ECM), upravljački modul pogonskog sklopa (PCM), upravljački modul prijenosa (TCM), upravljački modul kočnice (BCM ili EBCM), središnji upravljački modul (CCM), središnji vremenski modul (CTM), elektronički modul Modul (GEM), upravljački modul karoserije (BCM), upravljački modul ovjesa (SCM), upravljačka jedinica ili upravljački modul. Uzeti zajedno, ovi se sustavi ponekad nazivaju i računalom automobila (tehnički ne postoji jedno računalo već više njih). Ponekad jedan sklop sadrži nekoliko pojedinačnih upravljačkih modula (PCM je često i motor i prijenos).


Neka moderna motorna vozila imaju do 80 ECU-a. Ugrađeni softver u ECU-ima i dalje se povećava u broju linija, složenosti i sofisticiranosti. Upravljanje rastućom složenošću i brojem ECU-a u vozilu postalo je ključni izazov za proizvođače originalne opreme (OEM).