info@panadisplay.com
Digitalna obrada signala Uzorkovanje signala

Digitalna obrada signala Uzorkovanje signala

Mar 11, 2019

Za digitalno analiziranje i upravljanje analognim signalom, on se mora digitalizirati analogno-digitalnim pretvaračem (ADC). [3] Uzorkovanje se obično provodi u dvije faze, diskretizacija i kvantizacija. Diskretizacija znači da je signal podijeljen u jednake vremenske intervale, a svaki interval predstavlja jedno mjerenje amplitude. Kvantizacija znači da je svako mjerenje amplitude aproksimirano vrijednošću iz konačnog skupa. Zaokruživanje pravih brojeva na cijeli broj je primjer.


Nyquist-Shannon-ov teorem uzorkovanja navodi da se signal može točno rekonstruirati iz njegovih uzoraka ako je frekvencija uzorkovanja veća od dvostruko veće frekvencije u signalu. U praksi, učestalost uzorkovanja često je značajno veća od dvostruke frekvencije Nyquista.


Teoretske DSP analize i izvedbe tipično se izvode na modelima signala diskretnog vremena bez amplitude netočnosti (pogreška kvantizacije), "stvorene" apstraktnim procesom uzorkovanja. Numeričke metode zahtijevaju kvantizirani signal, poput onih koje proizvodi ADC. Obrađeni rezultat može biti frekvencijski spektar ili skup statističkih podataka. No često je to još jedan kvantizirani signal koji se pretvara u analogni oblik pomoću digitalno-analognog pretvarača (DAC).