info@panadisplay.com
Digitalna obrada signala Aplikacije

Digitalna obrada signala Aplikacije

Mar 11, 2019

Aplikacije DSP-a uključuju obradu audio signala, audio kompresiju, digitalnu obradu slike, kompresiju videa, obradu govora, prepoznavanje govora, digitalne komunikacije, digitalne sintesajzere, radare, sonare, obradu financijskih signala, seizmologiju i biomedicinu. Specifični primjeri uključuju kodiranje i prijenos govora u digitalnim mobilnim telefonima, prostorna korekcija zvuka u hi-fi i zvučnim aplikacijama, vremenske prognoze, ekonomsko predviđanje, obradu seizmičkih podataka, analizu i kontrolu industrijskih procesa, medicinsko snimanje kao što su CAT skenira i MRI , MP3 kompresija, računalna grafika, manipulacija slikama, audio prespajanje i izjednačavanje, te jedinice audio efekata.