info@panadisplay.com
Točan način instalacije LED zaslona

Točan način instalacije LED zaslona

Oct 21, 2017

Hardware korake instalacije LED ekranskog zaslona:

(1) Umetnite DVI grafičku karticu u AGP utičnicu za matičnu ploču, a zatim postavite program vozača;

(2) Umetnite podatkovnu karticu u PDI utičnicu na matičnoj ploči (to je za korisnike podatkovnih kartica);

(3) Spojite dvije DVI i AGP upravljačke sklopove koji su gore instalirani;

(4) Spojite upravljačku liniju na serijski port Rs232;

(5) Povezuje se s primalnom karticom mrežnim kabelom; određeni broj je prema inženjerskom crtežu;

(6) Provjerite može li se spajanje ili puštanje u pogon uključiti.

Softverski uređaj LED ekranskog zaslona:

(1) Instalacija upravljačkog programa video kartice

Uređaj možete automatski unijeti kad priključite CD-ROM u CD-ROM pogon, a zatim pritisnite upute za rad;

Prvo, napravite DirectX8.1 i zatim instalirajte upravljački program; konačno, upravljačka ploča uređaja;

(2) Play softver,

Posebna reprodukcija velikog zaslona uređaja i postavljanje softvera LED studija ili drugog upravljačkog softvera;

Umetnite priloženi CD aplikacijski softver u CD-ROM pogon, kopirajte ili instalirajte svu narudžbu na računalo;

(3) Nakon uklanjanja pogrešaka, LED zaslon elektroničkog zaslona uspješno je instaliran!