info@panadisplay.com
Arhitektura računala Ciljevi dizajna Energetska učinkovitost

Arhitektura računala Ciljevi dizajna Energetska učinkovitost

Mar 09, 2019

Energetska učinkovitost je još jedno važno mjerenje u modernim računalima. Veća energetska učinkovitost često se može trgovati za manju brzinu ili višu cijenu. Tipično mjerenje kada se govori o potrošnji energije u arhitekturi računala je MIPS / W (milijuni uputa po sekundi po vatu).


Moderni sklopovi imaju manje snage potrebne za tranzistor kako raste broj tranzistora po čipu. To je zato što svaki tranzistor koji se stavlja u novi čip zahtijeva vlastito napajanje i zahtijeva nove putove koji će biti izgrađeni za napajanje. Međutim, broj tranzistora po čipu počinje rasti sporije. Stoga, energetska učinkovitost počinje postati važna, ako ne i važnija od ugradnje sve više i više tranzistora u jedan čip. Nedavna dizajna procesora pokazala su ovaj naglasak jer se više usredotočuju na energetsku učinkovitost, nego na to da se što više tranzistora pretvori u jedan čip. [17] U svijetu ugrađenih računala, energetska učinkovitost je dugo bila važan cilj uz propusnost i latenciju.