info@panadisplay.com
Arhitektura računala

Arhitektura računala

Mar 09, 2019

U računalnom inženjerstvu arhitektura računala je skup pravila i metoda koji opisuju funkcionalnost, organizaciju i implementaciju računalnih sustava. Neke definicije arhitekture definiraju ga kao opisivanje sposobnosti i programskog modela računala, ali ne i za određenu implementaciju. [1] U ostalim definicijama arhitektura računala uključuje dizajn arhitekture skupa instrukcija, dizajn mikroarhitekture, dizajn logike i implementaciju.