info@panadisplay.com
Kratak uvod u kemijske senzore

Kratak uvod u kemijske senzore

May 13, 2017

Kemijski senzor je samostalni analitički uređaj koji može pružiti informacije o kemijskom sastavu svoje okoline, to jest tekućoj ili plinovoj fazi. Informacije se daju u obliku mjerljivog fizičkog signala koji je koreliran s koncentracijom određene kemijske vrste (nazvane kao analit). Dva su glavna koraka uključena u funkcioniranje kemijskog senzora, naime, prepoznavanja i transdukcije. U koraku prepoznavanja, molekule analita reagiraju selektivno s receptornim molekulama ili mjestima uključenim u strukturu prepoznatljivog elementa senzora. Slijedom toga, karakteristični fizički parametar varira i ova varijacija se bilježi pomoću integriranog pretvornika koji generira izlazni signal. Kemijski senzor temeljen na prepoznatljivom materijalu biološke prirode je biosenzor. Međutim, kako bi sintetički biomimetski materijali u nekoj mjeri zamjenjivali biomaterijale prepoznavanja, oštra razlika između biosenzora i standardnog kemijskog senzora je suvišna. Tipični biomimetski materijali koji se koriste u razvoju senzora molekulski su utisnuti polimeri i aptameri.